اکسزون | شرکت شتابدهنده زیست بنیان

 

شتاب دهنده زیست بنیان اولین شتاب دهنده پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران است و از سال 1397 با همکاری شرکت های با تجربه در این زمینه، با داشتن دانش و تخصص کاربردی، با هموار کردن مسیر برای به سرانجام رساندن پروژه های نوین در کشور شروع به فعالیت کرده است. این مسیر با بررسی و ارزیابی طرح های پیشنهادی آغاز شده و پس از تایید اولیه از طریق آموزش و مشاوره مورد حمایت قرار گرفته و نهایتا با پشتیبانی و هدایت صحیح به مرحله تولید در مقیاس صنعتی می رسد.

 

خدمات قابل ارائه اکسزون

 • آموزش و منتورینگ

  آموزش و منتورینگ

  راهنمایی و کمک با استفاده از تجربه و دانش تخصصی

 • تامین سرمایه

  تامین سرمایه

  کمک به تامین هزینه برای انجام طرح ها

 • امکانات زیرساختی

  امکانات زیرساختی

  ایجاد شرایط و محیط مناسب برای پیشبرد اهداف

expand_less