public مقالات

چگونگی ایجاد شرکت‌های دانش بنیان

چگونگی ایجاد شرکت‌های دانش بنیان

دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی بعد از تصويب امكان تأسيس شركت‌هاي دانش بنيان در آيين‌نامه‌ی مالی و معاملاتي خود در هيئت امنا، مي‌توانند شرکت دانش بنیان خود را تشکیل دهند. هر شركت ...

انواع شرکت‌های دانش بنیان

انواع شرکت‌های دانش بنیان

شرکت‌های دانش بنیان از نظر نوع مالکیت به دو دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند ۱- شرکت‌هایی که تنها اعضای هيئت علمی مالک آن هستند:اگر سهام دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد، شرکت دانش ...

اهداف شرکت‌های دانش بنیان

اهداف شرکت‌های دانش بنیان

هدف از راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از: جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدارتجاری‌سازی علم و دانشتجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشیتوانمندساز ...

1مجموع 3 مقاله
expand_less